Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

B   Archief van de Pakhuismeester-Boekhouder-Scriba.
Vgl. Inl. Par. 5, en inv. nrs. 1943-1947 van de 2e periode.
1559
Uittreksel uit de resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden betreffende de eden, door de scriba van een buitenkantoor af te leggen, en betreffende het bijhouden van protocollen, 1769 augustus 1. (gedrukt). eedsformulier voor de scriba.
(c. 1771).
1 omslag
Vgl. inv. nrs. 11, 14.
1560-1572
Secretariële en notariële akten en processen-verbaal. Minuten en afschriften.
1707 - 1827.
 
Hierin akten van benoeming en verlenging van dienstverband, testamenten, volmachten, boedelbeschrijvingen en beëdigde verklaringen, de laatste voornamelijk betreffende scheepsladingen.
1560
1707 - 1779.
1 deel
1561
1716 - 1718.
1 deel
1562
1727 - 1730.
1 deel
Voorplat vermeldt: "...eindigt anno 1728".
1563
1751 - 1767.
1 deel
Achterplat ontbreekt.
1564
1768 - 1782.
1 deel
1565
1778 - 1787.
1 deel
Achterin enkele conceptakten.
1566
1783 - 1813.
1 deel
1567
1792 - 1800.
1 band
1568
1801 - 1809.
1 band
1569
1809 - 1817.
1 deel
1570
1818 - 1822.
1 band
1571
1823 - 1827.
1 deel
1572
1824, 1826.
2 banden
Met tafels.
Vrijwel uitsluitend processen-verbaal over handelsgoederen. Verder onder meer lijsten van Chinese in- en uitvoer te Nagasaki.
Band van 1826 bevat onder no. 15 een "inventaris van het bestaande archief", opgemaakt 1826 september 12.
Band 1824 verbroken.
1573-1589
Notariële akten en processen-verbaal. Minuten en afschriften.
1734 - 1790.
 
Voor een overzicht van akten in de serie 1573-1589 en 1943 zie doctoraal-scriptie van O. Peetoom, "Deshimale notariële notities", december 1989.
1573
1734 - 1736.
1 deel
Zeer beschadigd.
1574
1741 - 1746.
1 deel
1575
1747 - 1749.
1 deel
1576
1750.
1 deel
Inliggend een concept-request van de Opperchirurgijn P.P. Musculus aan Gouverneur-Generaal en Raden, zonder datum.
1577
1751 - 1756.
1 deel
1578
1757 - 1761.
1 deel
Voorplat ontbreekt.
1579
1761.
1 deel
1580
1762 - 1768.
1 deel
1581
1767 - 1769.
1 deel
1771 - 1775.
1 deel
Voorplat vermeldt: "Minuten van particuliere instrumenten, 1768, 69, 70, 71, 72, 73, 74".
1582
1775 - 1778.
1 deel
Achterplat ontbreekt.
Voorplat vermeldt: "... 1775, 1776, 1777".
1583
1778 - 1779.
1 deel
1584
1779 - 1780.
1 deel
Fragment.
1585
1781 - 1782.
1 deel
1586
1783 - 1784.
1 deel
Achterplat ontbreekt.
1587
1785.
1 deel
1588
1786 - 1787.
1 deel
Achterplat ontbreekt.
1589
1788 - 1790.
1 deel
1590-1592
Stukken betreffende nalatenschappen, waaronder processen-verbaal van de scriba; rekeningen van het Civiel Weduwen- en Weezenfonds, met correspondentie van de scriba dienaangaande.
1821 - 1824.
 
Het Civiel Weduwen- en Weezenfonds werd opgericht bij Besluit van Commissaris-Generaal over Nederlands-Indië van 1817 juni 10 no. 26. (Stb. N. I., 1817, no. 37). blijkens de ter factorij opgemaakte en ontvangen stukken terzake was de administratie van het Fonds aldaar een taak van de scriba.
Vgl. ook inv. nr. 1439-e en verdere nummers en inv. nr. 438.
1590
Processen-verbaal, boedelinventarissen, rekeningen van het Civiel Weduwen- en Weezensfond, met correspondentie dienaangaande.
1821.
1 band
1591
Stukken betreffende het Civiel Weduwen- en Weezensfond en met correspondentie dienaangaande.
1822.
1 omslag
1592
Stukken betreffende de nalatenschap van P.J. van Boelei.
1 omslag.
1824