Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

C   Archief van de Sociëteit van Particuliere Handel op Japan.
De Sociëteit van Particuliere Handel op Japan werd op 1826 oktober 13 te Deshima opgericht, op initatief van het toenmalig Opperhoofd G.F. Meylan. Alleen de ambtenaren ter factorij en de gezagvoerders van de op Japan varende gouvernementsschepen waren tot deelneming gerechtigd, terwijl tevens werd bepaald, dat de Sociëteit met uitsluiting van anderen de particuliere handel (kambanghandel) tussen Batavia en Deshima zou drijven.
Bij resolutie van 1827 juni 6 no. 33 keurde de Hoge Regering te Batavia de oprichting en annexe bepalingen goed en droeg de behartiging van de belangen der Sociëteit aan de Nederlanse Handelsmaatschappij te Batavia op. De Sociëteit heeft tot 1831 bestaan. Sindsdien werd de particuliere handel voor f. 30.000 's jaars verpacht. De ambtenaren ter factorij ontvingen voor het gemis van deze handel een schadeloosstelling.
Vgl. de inv. nrs. 1593-1594; Mansvelt, Handelmij I, p. 198-199; Lauts, p. 287. Zie voor de kambanghandel Inl. Par. 8 en inv. nr. 1452-f, i.
1593-1601
Resolutiën, correspondentie en handelsboeken van de Sociëteit van Particuliere Handel op Japan.
1826 - 1830.
 
1593
Resolutiën, genomen ter vergadering van deelnemers, met bijlagen, waaronder minuten van akten van volmacht en minuten van uitgaande stukken aan de gevolmachtigden te Batavia.
1826 oktober 13 - 1829 november 26.
1 pak
1594
Ingekomen stukken van de gevolmachtigden te Batavia.
1827.
1 pak
1595
Ingekomen stukken van de gevolmachtigden te Batavia.
1829.
1 pak
1596
Ingekomen stukken van de gevolmachtigden te Batavia.
1830.
1 omslag
1597
Dagboek.
(1827).
1 deel
Hierin ook diverse aantekeningen betreffende de in pakhuizen aanwezige goederen.
1598
"Pakhuisboek"; Voorraadboek van invoergoederen. Met bijlagen.
1827.
1 deel
Met klapper.
1599
Journaal.
1827.
1 katern
1600
Grootboek. Met losse klapper.
1827 - 1829.
1 deel, 1 katern
Op het voorplat een gedrukt etiket: "Journaal".
1601
"Aangebragte particuliere Kambanggoederen"; diverse staten, verklaringen en ingekomen stukken betreffende door de Sociëteit in Japan geïmporteerde goederen.
1826.
1 band