Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

D   Gedeponeerde stukken.
1602-1603
Manuscripten van door het Opperhoofd G.F. Meylan gepubliceerde studies over Japan.
1827 - 1829.
 
1602
"Geschiedkundig Overzigt van den handel der Europezen op Japan".
Op het voorplat een potloodaantekening: " 20 december 1827".
In druk verschenen in 1827 (z. pl.) en als D1. XIV van de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. (Batavia, 1833).
1603
"Bijzonderheden omtrent Japan".
Voorwoord gedateerd: "Deshima, 2 mei 1829".
In druk verschenen onder de titel: Japan, voorgesteld in schetsen over de zeden en gebruiken van dat rijk, bijzonder over de ingezetenen der stad Nagasakij, (Amsterdam, 1830).