Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

E   Varia.
1604
Plattegrond van een pakhuis op Hirado.
(c. 1640).
 
Pentekening op papier, 38,5. 96 cm.
1605
Vogelvluchtkaart van een deel van de Chinese factorij aan de haven van Nagasaki.
(c. 1780).
1 stuk
Gekleurde tekening op papier, vermoedelijk door een Japanner vervaardigd. 77.118 cm.
In dorso: "Sineesen Eyland". Elders: "No. 114".
Waarschijnlijk is deze kaart een bijlage bij inv.nr. 661.
In andere hand: "No. 5. 't Chineese Eijland". Met potlood in moderne hand: "J.A. Frederiks".
Vgl. voor de herkomst V.R.O.A. 1918, p. 53 (155), Aanw. N.A. 1918. no. XI, met litt. opgave.
1606-1612
Stukken waarvan het verband met het archief van de factorij te Deshima niet is vastgesteld.
1676 - 1830.
 
Deze losse stukken zijn vermoedelijk in de periode 1852 - 1853 met het factorij-archief vermengd. Vgl. Inl. Par. 11.
1606
Fragment van een dagregister, gehouden te Batavia.
1676 juli 29 - 1676 augustus 3.
1 stuk
1607
Naamindex behorende bij een soldijboek of monsterrol, zonder datum.
(17e eeuw).
1 deel
Fragment.
1608
Onderhandse en notariële akten van overdracht van slaven, opgemaakt te Batavia en Padang.
1770, 1772, 1777.
2 stukken
1609
Formulier voor een onderhandse akte van verkoop van een tweemastbrigantijn, zonder datum.
(c. 1800).
1 stuk
1610
Brief van J.M. Thomasse aan de Opperkooplieden Schouman en Ekenholm, opgemaakt te Batavia. Met afschrift.
1801 februari 24.
2 stukken
1611
Verklaring van E.J. Smit, curator ad lites voor de gewezen muntmeester H.J. Lebeck. Met bijlage.
1801 februari 25.
2 stukken
1612
Staat met opgave van data en nummers (van correspondentie?).
(1830).
1 stuk