Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

F   Stukken, behorend tot het archief van de factorij, die in andere archieven berusten. 1609 - 1842.
---
"Jedosche en Nangasackische ordres, 1611 - 1733 "; Translaat-missiven van de keizer van Japan en van de gouverneur van Nagasaki voor de factorij der O.I.C. in Japan, benevens aantekeningen door de Compagniesdienaren over hun bedrijf. Met tafel.
1611 - 1733.
1 deel
NA Den Haag, arch. Hoge Regering van Batavia (1.04.21), inv.nr. 141.
---
Positieve ordres betreffende dit comptoir; extract Patriasche en Bataviasche missive"; extracten uit missiven en resolutiën van van Heeren XVII en van Gouverneur-Generaal en Raden betreffende Japan. Met repertoria.
1633 - 1793.
11 delen
NA Den Haag, arch. Hoge Regering van Batavia (1.04.21), inv.nrs. 145-152.
---
Diverse bij het Opperhoofd ingekomen stukken; kwitantie, schuldbekentenis, rekeningen en staten met opgaven van goederen.
1817 - 1829.
9 nummers
NA Den Haag, coll. J. Cock Blomhoff (***), inv. nrs. 1-3, 5, 7, 9-12.
---
Missiven van Japanners aan De Sturler, Opperhoofd van de Nederlandse handel in Japan.
1825.
4 delen
NA Den Haag, coll. P. en A. Bezemer (***), inv. nr. 25.
Kapitein A. Bezemer bracht met het Nederlands Koppvaardijschip "Vasco de Garma" in 1825 een bezoek aan Japan.