Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

    2e Periode: 1843 - 1860.

A   Archief van het Opperhoofd.

I   Stukken van algemene aard.
1613-1624
Dagregisters van de factorij te Deshima.
1843 - 1860.
 
Het dagregister van 1853 november 15 - 1854 november 27 bevindt zich in het geheim archief, inv.nr. 1689.
1613
1843 juli 19 - 1843 december 31.
1 omslag
Fragment. Door insecten en vocht zeer beschadigd.
1614
1844 januari 1 - 1844 december 31.
1 deel
1615
1845 januari 1 - 1845 oktober 31.
1 deel
1616
1845 november 1 - 1846 december 31.
1 deel
1617
1847 januari 1 - 1847 december 30.
1 deel
1618
1849 januari 1 - 1849 december 31.
1 deel
1619
1850 januari 1 - 1850 oktober 31.
1 deel
1620
Met bijlagen bij het dagregister van 1855.
1854 november 29 - 1857 november 30.
1 deel en 1 pak
De bijlagen zijn gemerkt A, C, D, G-Z, A1-Z1, A2-Z2, A3-P3, V3, P5, I6.
102 stukken
1621
1858 maart 11 - 1859 februari 16.
1 deel
1622
1859 februari 17 - 1859 mei 13.
1 deel
1623
1859 mei 14 - 1859 september 7.
1 deel
1624
1859 september 8 - 1860 februari 28.
1 deel
1625
Dagregister van de hofreis naar Edo.
1850 februari 20 - 1850 juni 20.
1 deel
1626
"Relaas der voornaamste gebeurtenissen betreffende de uytroeying van den opiumhandel der Engelsen in China", opgemaakt door het Opperhoofd. Met afschriften van de tractaten in 1842 en 1843 gesloten tussen China en Engeland.
1838 - 1844.
1 pak
Door insecten beschadigd.
1627 - 1643
Ingekomen stukken. Met bijlagen.
1843 - 1860.
 
1627
1843.
1 omslag
Door insecten en vocht zeer beschadigd.
1628
1844.
1 band
Met agenda.
Achterin dubbelen.
1629
1845.
1 band
Met agenda. Stukken genummerd 1-59. Nrs. 57-59 niet geagendeerd.
1630
1846.
1 band
Met agenda. Stukken genummerd 1-50. Nrs. 49-50 niet geagendeerd.
1631
1847.
1 band
Met agenda.
1632
1849.
1 band
Met agenda.
1633
1850.
1 band
Met agenda.
1634
1851.
1 band
Met agenda.
Band verbroken. Voor- en achterplat ontbreken. Agenda en nrs. 1-12 door vocht en insecten beschadigd.
1635
1852.
1 band
Met agenda.
1636
1853.
1 band
Met agenda.
Door vocht beschadigd.
1637
1854.
1 band
Met agenda. Stukken genummerd 1-51. Nr. 51 niet geagendeerd.
1638
1855.
1 pak
Genummerd 1-305.
De nrs. 8, 9, 15a, 18-23, 45, 93, 99, 124, 141-2, 145, 198 ontbreken.
1639
1856.
3 pakken
Genummerd 1-334.
De nrs. 20, 31, 89, 156-7, 164, 175, 218 ontbreken.
1640
1857.
2 pakken
Genummerd 1-199, 200-355.
De nrs. 27, 47, 49, 81, 98-9, 105, 250-1, 254, 355 ontbreken. De nrs. 1-97 zijn zeer beschadigd door vocht.
1641
1858.
1 pak
Genummerd 1-246.
De nrs. 6, 23, 88, 113-4, 134, 147, 156-7, 160-1, 187, 193, 201-2, 234, 242 ontbreken.
1642
1859.
2 pakken
Genummerd 1-299, 300-558.
De nrs. 11, 16, 17, 28, 34, 37, 42-3, 50-1, 54, 69, 77, 82, 84-5, 102-4, 114-6, 123, 126, 148, 150, 158, 166, 170, 179, 180, 185, 194, 214, 226, 228, 230, 235, 264-5, 274, 289, 296-7, 309, 330-2, 340a, 341, 373, 378, 394-5, 424, 431, 437, 439-443, 478, 480-2, 490, 509, 530 ontbreken.
1643
1860.
1 pak
Genummerd 1-60.
De nrs. 13, 26, 29-30, 32, 34, 54 ontbreken.
1644-1660
Minuten van uitgaande stukken. Met bijlagen.
1843 - 1860.
 
1644
1843 oktober 31 - 1843 december 21.
1 omslag
Alleen de agendanummers 37-61 zijn aanwezig.
Door vocht zeer beschadigd.
1645
1844 januari 4 - 1844 december 20.
1 band
Met agenda.
1646
1845 februari 21 - 1845 december 29.
1 band
Met agenda.
1647
1846 januari 9 - 1846 december 22.
1 band
Met agenda.
1648
1847 maart 1 - 1847 december 2.
1 band
Met agenda.
1649
1849 februari 7 - 1849 december 24.
1 band
Met agenda.
Nr. 47 ontbreekt.
1650
1850 januari 8 - 1850 oktober 31.
1 band
Met agenda.
1651
Met afzonderlijke bijlagen bij de brief aan de Directeur der Producten en Civiele Magazijnen van 1850 november 9, no. 5.
1850 november 1 - 1851 december 21.
2 banden
Met agenda.
De nrs. 29-31 ontbreken.
1652
1852 februari 6 - 1852 december 29.
1 band
Met agenda.
1653
1853 maart 1 - 1853 november 13.
1 band
Met agenda.
De agenda en de nrs. 1-6 zijn door vocht beschadigd.
Nr. 8 ontbreekt.
1654
1854 januari 4 - 1854 december 5.
1 band
Met agenda.
1655
1855 januari 15 - 1855 december 30.
1 pak
Met agenda over de nrs. 1-250. De stukken zijn ten dele ongenummerd. Daarnaast een doorlopende nummering van 1 t/m 377.
Hiervan ontbreken de nrs. 27-28.
1656
1856 januari 2 - 1856 december 30.
1 pak
Genummerd 1-286.
Nr. 99 ontbreekt.
1657
1857 januari 3 - 1857 december 30.
1 pak
Genummerd 1-282.
Nr. 69 ontbreekt.
De nrs. 200-235 ( 1859 november 12 - 1859 november 25 ) zijn door vocht en insecten zeer beschadigd.
1658
1858 januari 2 - 1858 december 31.
1 pak
Genummerd 1-250.
De nrs. 2, 5, 9, 23, 25, 69, 96, 105, 120, 215, 222 ontbreken.
1659
1859 januari 4 - 1859 december 31.
1 pak
Genummerd 1-418.
De nrs. 45, 60, 95, 99, 273, 320, 333-4, 357-9 ontbreken.
1660
160 januari 3 - 1860 mei 23.
1 pak
Genummerd 1-96.
Nr. 16 ontbreekt.
1661-1667
Agenda's van de ingekomen stukken.
1842 - 1843, 1855 - 1860.
 
1661
1842 - 1843.
1 omslag
Fragment. Zeer beschadigd.
1662
1855.
1 katern
1663
1856.
1 katern
1664
1857.
2 katerns
1665
1858.
2 katerns
1666
1859.
3 katerns
1667
1860.
1 katern
Door insecten beschadigd.
1668-1673
Agenda's van de uitgaande stukken.
1855 - 1860.
 
1668
1855.
1 katern
1669
1856.
1 katern
1670
1857.
1 katern
1671
1858.
2 katerns
1672
1859.
3 katerns
1673
1860.
1 katern
1674
Index op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1855 - 1860.
Opgemaakt 1860 maart 10.
1 stuk
Vermoedelijk opgemaakt ten behoeve van de gezant naar het hof te Edo. (vgl. inv. nrs. 1951-1952).
1675-1680
Klappers op de agenda's van ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
1855 - 1860.
6 delen
De letters I verwijzen naar de ingekomen, de letters A ("afgegaan") naar de minuten van uitgaande stukken.
1675
1855.
 
1676
1856.
 
1677
1857.
 
1678
1858.
 
1679
1859.
 
1680
1860.