Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

    2e Periode: 1843 - 1860.

A   Archief van het Opperhoofd.

II   Betrekkingen tot de Japanse autoriteiten.
Vgl. Inl. Par. 4. Zie verder inv. nrs. 1627-1660, 1688-1717, 1749-1758, 1951-1952.
1681
Akte van schuldbekentenis van twee compradoors te Deshima wegens een van het Opperhoofd F.C. Rose geleende geldsom. Met bijlagen.
1852 november 1 - 1855 december 14.
4 stukken
1682
Besluit van de Gouverneur van Nagasaki, waarbij aan het Opperhoofd een geschenk in zijde wordt toegekend. Nederlandse vertaling, getekend en gestempeld door twee tolken. Met 2 dubbelen.
1853.
3 stukken
1683
Brief van de Gouverneur van Nagasaki aan de Nederlandse Kommissaris betreffende de verzending van twee brieven van de assistent der factorij De Graaf van Polsbroek naar Simoda. Nederlandse vertaling van een mondelinge mededeling, ondertekend en gestempeld door twee tolken. "15 Zioenigoeats". Met dubbel.
(1858).
2 stukken
1684
Brief van Okabe Soeroeganokami aan J.H. Donker Curtius betreffende een Nederlandse eis van twintig pikols geplet koper, te leveren door de kooplieden van Nagasaki. Nederlandse vertaling, ondertekend en gestempeld door twee tolken. "Ziúnigoeats 5e jaar Ansei". Met dubbelen.
(1858).
2 stukken
1685
Idem betreffende een door laatstgenoemde geuite klacht over de goederen, door de compradoors geleverd. Nederlandse vertaling, ondertekend en gestempeld door twee tolken. "Zioenigoeats 5e jaar Ansei". Met dubbel.
(1858).
2 stukken
1686
Brief van de compradoor Ootsoeka Inotske aan de Nederlandse Kommissaris betreffende de levering van soeroeme, itragai en andere goederen. Brief van Okabe Soeroeganokami aan van een mondelinge mededeling, ondertekend en gestempeld door twee tolken. "Zioenigoeats 5e jaar Ansei". Met dubbel.
(1858).
2 stukken
1687
Brief van Okabe Soeloeganokami (aan de Nederlandse Kommissaris?) betreffende het reglement voor de haven van Nagasaki. Nederlandse vertaling, ondertekend en gestempeld door twee tolken. "De 29ste, 5e maand van Hitsdi". Met een Nederlandse Vertaling van het reglement, ondertekend door Okabe Soeloeganokami, gedateerd: "De vijfde maand des zesde jaars van Anzij", en een Nederlandse vertaling van afzonderlijke verbodsbepalingen, ondertekend: "Het gouvernement van Nagasaki", gedateerd: "Zesde jaar van Anzij".
(1859).
3 stukken