Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

    2e Periode: 1843 - 1860.

A   Archief van het Opperhoofd.

III   Geheim archief.
Vgl. Inl. Par. 7 en 9, noot 36.
1688
"Register op het geheim archief te Deshima"; inventaris van het geheim archief, met een korte vermelding van de inhoud der stukken, over 1839 - 1854 .
circa 1854.
1 deel
Pag. 1-16 door insecten beschadigd.
De stukken zijn beschreven in volgorde van de "Bundels" (pakken, banden, delen etc.), gemerkt I-XIX, waarin zij zijn geborgen.
De inhoud van de bundels is afzonderlijk geletterd of genummerd. Aan het hoofd van de bladzijden zijn de voornaamste onderwerpen kort vermeld.
Bundel X (ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1848), beschreven op p. 17, is niet in het geheim archief aanwezig.
De inv. nrs. 1707, 1714-16, zijn niet beschreven. Deze zijn met andere stukken, vermeld in inv. nr. 1713, no. 2: "Register van de geheime stukken, in de secrete kas aanwezig". (Opgemaakt 1845 oktober 20).
1689
Dagregister. Met bijlagen.
1853 november 15 - 1854 november 27.
1 deel, 1 pak
1690-1692
Ingekomen stukken.
1839 - 1841.
 
1690
1839.
1 omslag
Gemerkt II; 1-7.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 2.
1691
1840 maart 27.
1 stuk
Gemerkt III.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 2.
1692
1841.
1 omslag
Gemerkt V; 1-2.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 3.
1693-1700
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
1845 - 1854.
 
1693
1845.
1 omslag
Gemerkt VII; A, A-G.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 13-14.
1694
Met bijlagen.
1846.
2 banden
Gemerkt VIII; 1-6. 158: 7-9.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 14-15.
1695
1847.
1 band
Gemerkt IX; 1-11.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 15-17.
1696
1850.
1 band
Gemerkt XI: 1-14.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 18-19.
1697
Met bijlagen.
1851.
1 omslag
Gemerkt XIII; 1-6.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 19-21.
1698
Met bijlagen.
1852.
1 pak
Gemerkt XIV; 1-12.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 21-24.
1699
Met bijlagen.
1853.
1 pak
Gemerkt XV; 1-27.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 24-28.
1700
Met bijlagen.
1854.
1 pak
Gemerkt XVII; 1-63.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 30-27.
1701-1702
Minuten van uitgaande stukken.
1839 - 1841.
 
1701
1839 augustus 20 - 1839 november 20.
1 omslag
Gemerkt I; 1-5.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 1.
1702
1841 mei 5.
1 stuk
Gemerkt IV: 4a.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 2.
1703-1706
"Apart nieuws"; memories van nieuwstijdingen, door de regering te Batavia toegezonden aan het Opperhoofd, ter mededeling aan het Japanse gouvernement.
1850 - 1854.
 
Gemerkt XII.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 19.
1703
1850.
1 katern
1704
1852.
1 katern
1705
1853.
1 stuk
Door insecten en vocht beschadigd.
1706
Met dubbel. Met besluit van de Gouverneur-Generaal, 1854 juni 14, no. 5, betreffende het aparte nieuws. Afschriften.
1854.
2 katerns
1707-1716
Stukken betreffende de zending van Z.M. fregatschip "Palembang" tot het overbrengen van geschenken van de Koning der Nederlanden aan de Shogun van Japan in 1844.
1844 - 1847.
 
1707
Suppletoire instructie van de Gouverneur-Generaal voor het Opperhoofd.
1844 juli 12.
1 stuk
Zie de instructie van dezelfde datum, inv.nr. 1710, no. 3.
1708
Geheim dagregister betreffende de zending van de "Palembang" gehouden door het Opperhoofd ingevolge art. 18 van zijn instructie. Met bijlagen.
1844 juli 30 - 1844 november 25.
1 band
Vgl. inv.nr. 1688, p. 5-8.
1709
Geheim dagregister betreffende de zending van de "Palembang" gehouden door het Opperhoofd ingevolge art. 18 van zijn instructie. Met bijlagen.
1844 novenber 27 - 1845 oktober 12.
1 band
Gemerkt D; bijlagen gemerkt B, 34-44.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 10-11.
1710
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Met bijlagen.
1844.
1 band
Gemerkt A; 1, A, B, 2-17.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 3-4.
Band vebroken; bijlagen nrs. 9-17 los.
1711
Minuten van uitgaande stukken.
1844 augustus 16 - 1845 oktober 2.
1 band
Gemerkt C; 1-26.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 8-10.
1712
Brief van de Koning der Nederlanden aan de Shogun van Japan. Afschrift.
1844 februari 15.
1 stuk
Met een gezegelde enveloppe, waarop een instructie van de Gouverneur-Generaal voor het Opperhoofd betreffende de opening van de brief, 1844 juli 12, en een enveloppe met het geheimzegel van het Opperhoofd, benevens instructies en aantekeningen betreffende de raadpleging van de brief van de Opperhoofden P.A. Bik, 1844 december 1, en J.H. Levyssohn, 1845 oktober 20.
Gemerkt: "no. 18."
Vgl. inv.nr. 1688, p. 4.
1713
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de geschenken des Konings aan de Shogun, het antwoord van de Shogun en de kontrageschenken voor Koning Willem II. Met bijlagen.
1845 januari 22 - 1847 november 30.
1 band
Gemerkt E; 1-7.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 12-13.
1714
"Voorlopig antwoord" van de Shogun op de brief van Koning Willem II, "afgegeven den 9e maand (Koegoeats)". Nederlandse vertaling, ondertekend en gestempeld door 5 tolken. Met 2 dubbelen.
(1844).
3 stukken
1715
Brief van de Shogun van Japan aan de Koning de Nederlanden, in Japanse karakters; met een Nederlandse vertaling, ondertekend en gestempeld door drie tolken, "geschreven en afgegeven te Jedo door de Keizerlijke Raadsheeren in de maand Rokgoeats van het jaar tweede Kookwa mi".
(1845 juli 4).
2 stukken
Vgl. de vertaling door J. Hoffmann, inv.nr. 1713, no. 7.
1716
Staat met opgave van kontrageschenken van de Shogun aan Koning Willem II, opgemaakt door het Opperhoofd.
1845 september 17.
1 stuk
1717
Stukken betreffende het Russisch eskader onder commando van Admiraal Potiatine ter rede van Nagasaki.
1853 augustus 30 - 1854 april 22.
1 omslag
Gemerkt XVI.
Vgl. inv.nr. 1688, p. 28-29.