Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

    2e Periode: 1843 - 1860.

A   Archief van het Opperhoofd.

IV   Handel.

a   "Kompshandel" (Gouvernementshandel) en handel in het algemeen.
1718-1737
Verslagen van de handel.
1843 - 1860.
 
Onder de bijlagen staten met opgave van door Japanse autoriteiten verlangde goederen.
1718
Met index en bijlagen.
1843 oktober 27.
1 band
Door insecten en vocht zeer beschadigd.
Van de 21 bijlagen ontbreken de nrs. 5, 19, 21.
1719
Met tafel en bijlagen.
1844 november 1.
1 band
1720
Met tafel en bijlagen.
1845 oktober 31.
1 band
Opgemaakt door het aftredend Opperhoofd P.A. Bik.
1721
Met tafel en bijlagen.
1845 november 1.
1 band
Opgemaakt door het nieuwe Opperhoofd J.H. Levyssohn.
1722
Met tafel en bijlagen.
1846 november 22.
1 band
1723
Met tafel en bijlagen.
1847 november 11.
1 band
1724
Met bijlagen.
1849 november 20.
1 katern en 1 band
1725
Met bijlagen.
1850 oktober 31.
1 katern en 1 band
1726
Met bijlagen.
1851 oktober 31.
1 katern en 1 band
1727
1852 oktober 31.
1 katern
Opgemaakt door het aftredend Opperhoofd F.C. Rose.
1728
Met bijlagen.
1852 november 1.
1 banden
Opgemaakt door het nieuwe Opperhoofd J.H. Donker Curtius.
1729
Met bijlagen.
1853 oktober 31.
1 katern en 1 band
De band met bijlagen is door vocht beschadigd.
1730
Met bijlagen.
1854 november 28.
1 katern en 1 band
1731
1855 december 15.
1 katern en 1 band
1732
Minuut en afschrift. Met bijlagen.
1856 december 10.
2 katerns en 1 band
1733
Met bijlagen in afschrift.
1857 april 14.
1 katern
1734
Met bijlagen in afschrift.
1857 mei 1.
1 katern
1735
Met bijlagen in afschrift.
1858 december 31.
1 katern
1736
Met bijlagen in afschrift.
1859 december 31.
1 katern
1737
Met bijlagen in afschrift.
1860 februari 29.
1 katern
1738-1748
"Contracten, facturen en cognossementen"; huurcontracten van voor Japan bestemde schepen, gesloten door de Directeur van 's Lands Producten en Civiele Magazijnen te Batavia, met facturen en cognossementen van te Deshima ingekomen scheepsladingen.
1844 - 1855.
 
1738
1844.
1 band
1739
1845.
1 band
1740
1846.
1 band
1741
1847.
1 band
1742
1849.
1 band
1743
1850.
1 band
1744
1851.
1 band
Door insecten en vocht beschadigd.
1745
1852.
1 band
1746
1853.
1 band
Door insecten en vocht beschadigd.
1747
1854.
1 band
1748
1855.
1 band
1749-1758
"Opgegeven nieuws, facturen en monsterrol"; memories van aan de Japanners opgegeven nieuwstijdingen, facturen van ingekomen scheepsladingen en monsterrollen van schepen, opgemaakt te Deshima.
1844 - 1855.
10 banden
1749
Met monsterrollen van de "Palembang" en de "Tiel".
1844.
 
1750
Met monsterrollen van de "Elshout".
1845.
 
1751
Met monsterrollen van de "Fanny".
1846.
 
1752
Met monsterrollen van de " 's-Hertogenbosch".
1847.
 
1753
Met monsterrollen van de "Stad Dordrecht".
1849.
 
1754
Met monsterrollen van de "Delft".
1850.
 
1755
Met monsterrollen van de "Joan".
1851.
 
Door insecten en vocht zeer beschadigd.
1756
Met monsterrollen van de "Cornelia en Henriëtte".
1852.
 
1757
Met monsterrollen van de "Hendrika".
1853.
 
1758
Met monsterrollen van de "Cornelia en Henriëtte" en de "Nederland".
1855.
 
Het opgegeven nieuws ontbreekt. Voorin een stuk met opschrift: "Gewoon nieuws voor het jaar 1855. Is dit jaar niet op kantoor aangetroffen".
1759-1770
"Pakhuisboek manufacturen"; voorraadboek van ingevoerde textiel.
1844 - 1857.
12 delen
1759
1844.
 
Achterin: "Lijst der geschenkstoffen in het jaar 1845", opgemaakt door het College van Tolken. 1 katern.
1760
1845.
 
1761
1846.
 
1762
1847.
 
1763
1848.
 
Door insecten en vocht zeer beschadigd.
1764
1849.
 
1765
1850.
 
1766
1852.
 
1767
1854.
 
1768
1855.
 
1769
1856.
 
1770
1857.
 
1771-1782
"Pakhuisboek pondgoederen"; voorraadboek van diverse invoergoederen (suiker, sapanhout, lood. etc.).
1844 - 1857.
12 delen
1771
1844.
 
1772
1845.
 
1773
1846.
 
Met tafel.
1774
1847.
 
Met tafel.
1775
1849.
 
Met tafel.
1776
1850.
 
Met tafel.
1777
1851.
 
Met tafel.
1778
1852.
 
Met tafel.
1779
1854.
 
Met tafel.
Door vocht beschadigd.
1780
1855.
 
Met tafel.
1781
1856.
 
Met tafel.
1782
1857.
 
Met tafel.
1783-1797
"Pakhuisrekening"; afgesloten rekeningen van het voorraadboek van invoergoederen in het gouvernementshandel. Met bijlagen, waaronder rekeningen van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken.
1844 - 1858.
 
1783
1844.
1 band
1784
1845.
1 band
1785
1846.
1 band
1786
1847.
1 deel, 1 band
Met tafel.
1787
Bijlagen bij de pakhuisrekening.
1848.
1 band
Door insecten en vocht zeer beschadigd.
1788
1849.
1 deel, 1 band
1789
1850.
1 deel, 1 band
1790
1852.
1 deel, 1 band
1791
1853.
1 deel
Door vocht beschadigd.
1792
1854.
1 deel, 1 band
1793
1855.
1 deel, 1 band
1794
1856.
1 deel, 1 band
1795
1857.
1 band
Opgemaakt 1857 mei 1.
1796
1857.
1 deel, 1 band
Opgemaakt 1858 januari 20.
1797
1858.
 
1798
Voorraadboek van medicijnen etc., te Deshima aangevoerd door het schip "Alida Maria".
1859 december 31.
5 katerns
1799
Rekening van aangevoerde Mexicaanse dollars. Met bijlagen.
1860 februari 29.
2 katerns
1800-1802
Kasboeken van de factorij, en van het vice-consulaat der Nederlanden te Nagasaki.
1857 - 1860, en 1860 - 1862.
 
Vgl. Inl. Par. 11.
1800
Van papieren geld.
1857 november 26 - 1859 december 31.
1 deel
1801
1802
Van papieren geld.
1860 maart 1 - 1862 februari 10.
1 deel
Door insecten zeer beschadigd.
1803-1818
"Kompsrekening-courant"; kasrekeningen van de gouvernementshandel, 1844 - 1858; kasrekeningen van de "Aparte of nieuwgeschikte handel", 1844 - 1846..
Kasrekeningen aparte handel 1847 - 1857 : inv. nrs. 1857-1866.
1803
Met bijlagen.
1844.
1 band
1804
Met bijlagen.
1845.
1 band
1805
Met bijlagen.
1846.
1 band
Door insecten beschadigd.
1806
Met bijlagen.
1847.
1 katern, 1 band
1807
1848.
1 katern
1808
Met bijlagen.
1849.
1 katern, 1 band
1809
Met bijlagen.
1850.
1 katern, 1 band
1810
Met bijlagen.
1851.
1 katern, 1 band
Het katern door insecten zeer beschadigd.
1811
Met bijlagen.
1852.
1 katern, 1 band
1812
Met bijlagen.
1853.
1 katern, 1 band
Het katern door insecten zeer beschadigd.
1813
Met bijlagen.
1854.
1 katern, 1 band
1814
Met bijlagen.
1855.
1 katern, 1 band
1815
Met bijlagen.
1856.
1 katern, 1 band
1816
Met bijlagen.
1857.
1 band
Afgesloten 1857 mei 1.
1817
Met bijlagen.
1857.
1 katern, 1 band
Afgesloten 1858 januari 25.
1818
Met bijlagen.
1858.
1 band
1819-1831
"Geschenken en Jedosche verkoop"; rekeningen van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken en van in Edo verkochte goederen.
1844 - 1858.
13 banden
Deze rekeningen bevinden zich ten dele ook onder de bijlagen van inv. nrs. 1783-1797, 1803-1818.
1819
1844.
 
1820
1845.
 
1821
1846.
 
1822
1847.
 
1823
1849.
 
1824
1850.
 
1825
1852.
 
1826
1853.
 
Zeer beschadigd door vocht.
1827
1854.
 
1828
1855.
 
1829
1856.
 
1830
1857.
 
1831
1858.
 
1832-1841
"Nota van praauwen, koelies, enz."; rekeningen van gehuurde koelies en vaartuigen en van andere onkosten bij het lossen en laden van goederen.
1844 - 1857.
10 katerns
Deze rekeningen bevinden zich ten dele ook onder de bijlagen van inv. nrs. 1803-1818.
1832
1844 - 1845.
 
1833
1847.
 
1834
1849.
 
1835
1850.
 
1836
1851.
 
Door insecten en vocht beschadigd.
1837
1852.
 
1838
1853.
 
1839
1855.
 
1840
1856.
 
1841
1857.
 
1842-1855
"Eischgoederen en inventaris"; "Verantwoording de eisch- en geschenkgoederen"; staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen, 1844 - 1846 ; dito van door Japanse autoriteiten verlangde goederen. Met bijlagen, waaronder processen-verbaal betreffende dze goederen, 1844 - 1857.
Zie voor de inventarisgoederen van 1847 - 1860 de inv. nrs. 1926-1937.
1842
Met bijlagen.
1844.
1 band
1843
Met bijlagen.
1845.
1 band
1844
Met bijlagen.
1846.
1 band
1845
1847.
1 katern
1846
1849.
1 katern
1847
Met bijlagen.
1850.
1 band
1848
Met bijlagen.
1851.
1 band
1849
Met bijlagen.
1852.
1 band
1850
1853.
1 katern
Door insecten beschadigd.
1851
Met bijlagen.
1854.
1 band
1852
Met bijlagen.
1855.
1 band
1853
1856.
1 katern
1854
Met bijlagen.
1857.
1 band
Opgemaakt 1857 maart 8.
1855
Met bijlagen.
1857.
1 band
Opgemaakt 1857 november 1.
1856
Staten, opgemaakt door het College van Tolken, met opgave van door de Keizerlijke Geldkamer geëiste goederen ten behoeve van de landsheren van Hizen, Kaka en Toudo.
1858.
3 stukken