Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

    2e Periode: 1843 - 1860.

A   Archief van het Opperhoofd.

IV   Handel.

c   Kambanghandel.
1871
"Kambangrekening van den pachter"; kasrekening van de pachter van de Kambanghandel; "Ruilhandelrekening"; "Algemene ligting"; rekeningen van ingevoerde en uitgevoerde goederen, de laatste afzonderlijk per Japanse leverancier; 1854. "Kambangrekening van den Gouvernementsagent van dien handel"; "Algemene ligting"; rekeningen van ingevoerde en uitgevoerde goederen alsvoren, 1855.
1854, 1855.
1 band
1872-1877
"Pakhuisrekening Kambanghandel"; afgesloten rekeningen van het voorraadboek van invoergoederen in de Kambanghandel.
1856 - 1860.
 
Met enkele rekeningen van uitvoergoederen.
1872
1856.
2 katerns
1873
1857.
1 katern
Opgemaakt 1857 mei 1.
1874
Met bijlagen.
1857.
1 deel en 2 stukken
Met klapper.
Opgemaakt 1858 februari 6.
1875
1858.
1 katern
1876
Met bijlagen.
1859.
3 katerns, 1 band
1877
1860.
1 deel
Opgemaakt 1860 februari 29.
1878-1895
"Kambangrekening-courant"; kasrekeningen van de Kambanghandel. Met bijlagen.
1844 - 1860.
 
1878
1844.
1 band
1879
1845.
1 band
1880
1846.
1 band
Door insecten beschadigd.
1881
1847.
1 katern, 1 band
1882
1848.
1 katern, 1 band
1883
1849.
1 katern, 1 band
1884
1850.
1 katern, 1 band
1885
1851.
1 katern, 1 band
Door insecten en vocht zeer beschadigd.
1886
1852.
1 katern, 1 band
1887
1853.
1 katern, 1 band
Band met bijlage door insecten beschadigd.
1888
1854.
1 katern, 1 band
1889
1855.
1 katern, 1 band
1890
1856.
1 katern, 1 band
1891
1857.
1 band
Opgemaakt 1857 mei 1.
1892
1857 - 1858.
1 katern, 1 band
Opgemaakt 1858 februari 6.
1893
1858.
1 katern, 1 band
1894
1859.
1 katern, 1 band
1895
1860.
1 katern, 1 band
Opgemaakt 1860 februari 29.
1896-1898
"Kambangrekening-courant bij de Geldkamer"; saldi van het Nederlandse gouvernement op de Kambangrekening bij de Keizerlijke Geldkamer.
1859 - 1860.
 
1896
1859 augustus 25.
1 stuk
1897
1860 maart 5.
1 stuk
Ondertekend door de boekhouder.
Verbeterd volgens inv. nr. 1898.
1898
1850 maart 7.
1 stuk
Ondertekend door de boekhouder.
Met karakters en stempel van de Geldkamer.
1899
Staten met opgave van bestelde uitvoergoederen voor de Kambanghandel, met opgave van Japanse leveranciers, bedongen prijzen, ontvangen goederen, etc.
1856.
1 deel
Met index van Japanse leveranciers.
1900
"Kambangrekeningboek van inkoopen"; crediteurenboek van Japanse leveranciers in de Kambanghandel.
1856.
1 deel