Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

    2e Periode: 1843 - 1860.

A   Archief van het Opperhoofd.

VI   Personeel.
Zie ook inv. nrs. 1749-1758, 1902.
1903
Overlijdensakten van te Deshima overleden Nederlanders, verleden voor Opperhoofd.
1829 juni 16 - 1852 oktober 12.
1 band
1904
Verzameling van wijzigingen van en aantekeningen bij het "Reglement betrekkelijk het houden der registers van den burgelijken stand" (Stb. N. I., 1828, no. 59), met een formulier voor te Deshima opgemaakte overlijdensakte. Afschriften.
(1847).
1 deel
Inliggend een dubbel van het formulier. De aantekeningen behoren bij het Besluit van de Gouverneur-Generaal van 28 april 1837, no. 14, met nadere verwijzing naar Besluiten van 1829, 1837 en 1839. Het formulier is gedateerd 1847.
1905-1925
Tractementsrekeningen van het personeel te Deshima.
1843-1859.
 
1905
1843 november 1 - 1844 oktober 31.
1 katern
1906
Met bijlagen.
1844 juli 1 - 1845 oktober 31.
1 band
1907
1845 november 1 - 1846 oktober 31.
1 katern
1908
1846 november 1 - 1847 oktober 31.
1 katern
1909
Met bijlagen.
1847 november 1 - 1848 oktober 31.
1 band
Door vocht zeer beschadigd.
1910
1848 november 1 - 1849 oktober 31.
1 katern
1911
Met bijlagen.
1849 november 1 - 1850 oktober 31.
1 band
1912
Met bijlagen.
1850 november 1 - 1851 oktober 31.
1 band
1913
Met bijlagen.
1851 november 1 - 1852 oktober 31.
1 band
1914
Met bijlagen.
1852 november 1 - 1853 oktober 31.
1 band
1915
1853 november 1 - 1854 oktober 31.
1 deel
1916
1854 november 1 - 1855 december 12.
1 deel
1917
Met bijlagen.
1856 januari 1 - 1856 december 31.
1 band
1918
1857 januari 1 - 1857 april 30.
1 katern
1919
1857 mei ... - 1857 november 30.
1 deel
Fragment; door insecten zeer beschadigd.
1920
1857 december 1 - 1858 september 30.
1 deel
1921
1858 oktober 1 - 1858 december 16.
1 deel
1922
1859 januari 1 - 1859 maart 31.
1 katern
1923
1859 april 1 - 1859 juni 30.
1 katern
1924
1859 juli 1 - 1859 september 30.
1 katern
1925
1859 oktober 1 - 1859 december 31.
1 katern