Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

    2e Periode: 1843 - 1860.

B   Archief van de Pakhuismeester-Boekhouder-Scriba.
Vgl. Inl. Par. 5.
1941
Ingekomen stukken.
(1847-) 1849 - 1854.
1 pak
Van de ingekomen brief d.d. 1847 januari 13 is alleen de bijlage aanwezig.
1942
Minuten van uitgaande stukken. Met bijlagen.
1847 januari 8 - 1855 december 18.
1 pak
De brieven zijn per jaar genummerd.
1943-1947
Protocollen van secretariële en notariële akten en processen- verbaal. Met bijlagen.
1828 - 1860.
 
1943
Met bijlagen.
1828 september 19 - 1855 december 1.
1 band
Met tafels.
1944
Met bijlagen.
1857 augustus 24 - 1857 november 26.
1 band
Met tafel.
1945
1858 juli 19 - 1858 oktober 30.
1 deel
Met tafel.
1946
Met bijlagen.
1859 januari 12 - 1859 december 31.
1 band
Met tafel.
1947
1860 februari 4.
1 katern
Met tafel.
1948
Tafel van secretariële en notariële akten met opgave van datum en nummer, de namen der partijen, de aard der akte, het nummer van het protocol en het bedrag aan zegels.
1857 augustus 24 - 1860 februari 4.
1 katern
1949
Processen-verbaal van de Deshima gehoudewn vendutiën.
1858 augustus 19 - 1860 februari 29.
1 omslag
Met tafel.
1950
Formulieren van akten, blijkbaar gediend hebbende voor de pakhuismeester-boekhouder-scriba in zijn hoedanigheid van notaris.
(c. 1850).
3 katerns