Archief van Hendrik Becker

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van de archiefvormer

Biografische gegevens over Hendrik Becker
Hendrik Becker werd op 3 augustus 1661 te Amsterdam geboren als zoon van Hendrik Becker (Raad en Schepen van de stad Amsterdam, bewindhebber van de WIC, reder ter walvisvangst) en Johanna Rombouts [1]
Hij kwam in Indië in 1689 als kapitein van het schip de Voetboog van de kamer Amsterdam van de VOC. In 1690 werd hij aangesteld tot kapitein in het leger te Japara, de voornaamste vesting aan Java's Noordkust. Hij vertrok in 1692 naar Malabar, ook als kapitein en twee jaar later werd hij overgeplaatst naar Ceylon.
In 1703 werd hij tot fiscaal te Negapatnam benoemd, en werd Raad extra - ordinair van Indië in 1705.
Nadat C.J. Simon, gouverneur van Ceylon, verzoek om ontslag had ingediend, solliciteerde Becker in 1707 naar deze post. Hij werd door de Heren XVII benoemd, bleef gouverneur tot 1716 [2].
Hij kreeg bekendheid o.a. als stichter van het "Lepra Hospital" te Hendella. Op eigen verzoek werd hij op 10 juli 1716 ontslagen. Hierna werd hij commandeur van de retourvloot van negenentwintig schepen en koopwaar tot een waarde van meer dan zeven miljoen gulden en vertrok hij in 1717 naar Patria.
Hendrik Becker was gehuwd met Anna Catharina Collaert van Lijnden. Hij stierf kinderloos op 22 augustus 1722 te Amsterdam