Archief van Hendrik Becker

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van de archiefvormer

Functies bij de Compagnie op Ceylon
De bestuursinstellingen van de VOC in Azië waren ingewikkeld van opbouw. Het hoofdkantoor van de VOC was Batavia, daar zetelde de gouverneur - generaal als een soort onderkoning. Hij werd bijgestaan door de Raad van Indië.
In de belangrijkste gewesten, zoals ook Ceylon stond de gouverneur aan het hoofd. De gouverneur met zijn personeel was ondergeschikt aan de gouverneur - generaal in Batavia. Gouverneur - generaal en Raden stelden ook instructies op voor alle gewesten, de gouverneurs moesten regelmatig rapport uitbrengen over hun handelingen aan de gouverneur - generaal en Raden. De officiële titel van de gouverneur op Ceylon luidde "gouverneur en directeur van Ceylon". Hij had hiernaast de waardigheid van buitengewoon lid van de Raad van Indië.
De gouverneur werd terzijde gestaan door een politieke raad ("Raad van Politie") die uit acht leden bestond: dessave (hoofden van district) [1], soldijboekhouder, politieke secretaris, eerste pakhuis - meester , fiscaal, negotieboekhouder.
Galle en Jaffanapatnam hadden ook een eigen commandeur met een Raad. Ze bestuurden hun gebied onder oppergezag van de gouverneur te Colombo.
De rechtspraak werd uitgeoefend door de Raad van Justitie. Deze raad zetelde in Colombo.