Archief van Hendrik Becker

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van de archiefvormer

Hendrik Becker en Ceylon
Hendrik Becker trad van 25 augustus 1707 tot 1716 op als gouverneur op Ceylon. Tijdens zijn bewind op Ceylon sloot hij overeenkomsten met de inlandse vorsten, onder andere met de heer van "Theuver" (een gebied aan de zuidpunt van India tegenover Ceylon, bij Madure). Over de uitoefening van zijn functie als gouverneur op Ceylon door Hendrik Becker wordt tegenstrijdig geoordeeld. Heel positief is Valentijn "Wat nu het bestier van den Heer Becker aangaat die behaagde de Heren XVII zodanig, dat zij zijn edele, drie jaren daarnaa af anno 1710, ordinaris Raad van India, hoedanig Zijn Ed. hier met veel lof tot anno 17l6 geregeerd heeft" [1]. Daarentegen had Becker verscheidene onenigheden met gouverneur - generaal en Raden die het lang met altijd met zijn optreden eens waren [2]. Het lijkt wel zeker dat Becker enig scucces had, met de verbetering van de financiële positie van de Compagnie op Ceylon.
Zijn eigen visie geeft Hendrik Becker in de memorie van overgave aan zijn opvolger mr. Isaad Augustinus Rumpf [3].
Het feit dat Hendrik Becker werd opgevolgd door zijn vijand, I.A. Rump, doet vermoeden dat het oordeel over zijn ambtsperiode bij zijn superieuren niet al te gunstig was