Archief van Hendrik Becker

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer
Het archief van Hendrik Becker bevat stukken uit de periode van 1708 tot 1728
Het kwam in drie gedeelten op het Algemeen Rijksarchief te 's - Gravenhage terecht. Het eerste gedeelte werd door mr. J.H.C. Cazius (raadsheer te 's - Hertogenbosch) op 29 januair 1879 geschonken, het tweede gedeelte werd door het Rijksarchief te Limburg overgedragen op 28 december 1904, omdat men daar van oordeel was dat dit archief niet in Maastricht thuis hoorde
Het is onbekend door wie de papieren van Hendrick Becker aan het Rijksarchief Limburg geschonken waren.
Het derde gedeelte werd door de heren J. Fabius te Baarn en J.J. Fabius te Utrecht geschonken in 1911.
Het archief van Becker was ondergebracht in de Aanwinstencollectie van de Eerste Afdeling nrs. 1879 A XVI; 1904 LV - G; 1911 XV - 32.