Archief van Hendrik Becker

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Ordening van het archief
Zoals bij een dergelijke verzameling gebruikelijk, gaat het om een fragmentarisch geheel. Een deel van de stukken kan men als origineel of als afschrift ook in het archief van de VOC vinden.
Bij de ordening werden de bescheiden gesplitst in uitgaande stukken, ingekomen stukken en stuken betreffende bijzondere onderwerpen. Het archief bevat zowel ambtelijke als persoonlijke brieven. Een scheiding was moeilijk te maken, omdat in de briefwisseling het persoonlijk en het ambtelijke vermengd zijn. Een derde deel is gesplitst naar onderwerpen