Archief van Hendrik Becker

A   Uitgaande brieven

2   Naar Ceylon en onderhorigheden
3
Aan Anthony Snaats, gezaghebber te Madure
1715 augustus 16
1 stuk
4
Aan de Politieke Raad te Gale
1715 juni 19
1 stuk
5
Aan een onbekende te Gale, klad
z.d.
1 stuk