Archief van Hendrik Becker

B    Ingekomen brieven

1    Uit Batavia
10
Van het departement van de Equipage te Batavia
1716 augustus 18
1 stuk
11
Van Jacob Faes, lid van de Raad van Indië te Batavia
1715 september 6;
3 stukken
1715 september 21;
3 stukken
1716 augustus 25
3 stukken
12
Van Theodorus de Haeze, lid van de Raad van Indië te Batavia
1713 september 18;
4 stukken
1715 mei 22;
4 stukken
1716 mei 4
4 stukken
1716 december 4
4 stukken
13
Van Joan van Hoorn, lid van de Raad van Indië te Batavia
1708 mei 14;
2 stukken
1708 augustus 31
2 stukken
14
Van Jacob van Loo, koopman te Batavia
1716 augustus 23
1 stuk
15
Van Willem van Outhoorn, lid van de Raad van Indië te Batavia
1716 augustus 31
1 stuk
16
Van Christoffel van Swoll, gouverneur - generaal te Batavia
1715 augustus 31;
3 stukken
1716 augustus 15
3 stukken
1716 september 15
3 stukken