Archief van Hendrik Becker

C    Diverse stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1    Benoeming en ontslag
36
Extract van een circulaire missive van de Heren XVII aan de gouverneur van Ceylon en alle koloniën in Azië, in verband met een verzoek van Hendrik Becker als gouverneur van Ceylon ontslagen te worden
1711
1 stuk
37
Uittreksel van een missive van de Heren XVII aan de gouverneur - generaal betreffende het eervol ontslag verleend aan Hendrik Becker, en betreffende Nederlandse handel en bestuur op Ceylon
1715 juli 9
2 stukken
1715 september 28
2 stukken
38
Concept van een instructie afgegeven door gouverneur Hendrik Becker te Colombo aan de koopman Jan Idima
1716
1 stuk
39 - 41
Memorie van overgave, opgemaakt door Hendrik Becker, gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger Isaac Augustinus Rumpf
1716
3 banden
Dit stuk bevindt zich ook in VOC inv.nr. 1878, fol. 237 - 375
39
Concept
40
Minuut
41
Fragment