Archief van Hendrik Becker

C    Diverse stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2    Seminaria
42
Verslagen van de ondervraging van Willem Modedoor gouverneur Hendrik Becker in verband met de schoolmeester van het Seminarium, Nicolaas Boeckhakker
1716 april 29;
2 stukken
1716 mei 1
2 stukken
43
Akte van getuigenis ten overstaan van: Barent Gaste, Joan Godliefvelsen Stoote, Jodocus Wilhelm Hiltebrand, Isaac A. Rumpf, Joan Beekman, Pieter van d'Rivière, Daniel Schorer, betreffende het gedrag van predikant en schoolmeester F.E. le Boucq, met bijgevoegd een zelfde verklaring afgelegd voor de Raad van Justitie te Colombo
1716 april;
11 stukken
1716 juli;
11 stukken
1716 september
11 stukken
44
Stukken betreffende twee kwekelingen van het Seminarie te Madure, in verband met daar voorgevallen onregelmatigheden
1716 mei 1
2 stukken
45
Concept van een uitgebreide versie van de instructie voor de Seminaria op Ceylon
1716
1 stukken