Archief van Hendrik Becker

C    Diverse stukken betreffende bijzondere onderwerpen

3    Bestuur en rechtspraak op Ceylon
46
Verklaring door de Raad van Justitie te Ceylon afgelegd op verzoek van de opperkoopman Swen Anderson betreffende het proces van de moor Wawoepulletegen de inlandse geneesmeester Michiel Sonny Ondaatje
1710 maart 15
1 stuk
47
Extracten uit de criminele rol van de Raad van Justitie te Ceylon, betreffende het proces tegen twee inlanders Aboukeren Conetje Tambywegens diefstal met braak
1714 augustus 14
1 stuk
48
Stukken betreffende het geschil tussen Hendrik Becker, gouverneur van Ceylon met de raad extra - ordinaris van Indië en opperkoopman Isaac Augustinus Rumpf
1716 juni 10;
1 stuk
1716 juni 11
1 stuk
49
Sententie van de Raad van Justitie te Ceylon tegen de voortvluchtige Domingo Fonceca, tolk in Punte Gale
1716 november 301
1 stuk