Archief van Hendrik Becker

C    Diverse stukken betreffende bijzondere onderwerpen

4    Bevel over de retourvloot
50
Instructie van gouverneur - generaal en raden te Batavia aan de raad ordinaris en voormalig gouverneur Hendrik Becker als admiraal en commandeur van de retourvloot
1716 oktober 30
1 stuk
51
Lijst van stukken overgestuurd van Batavia naar Nederland met de retourvloot onder commandeur Hendrick Becker
1716 oktober 30
1 stuk
52
Rapport van Hendrik Becker als admiraal van de retourvloot naar Nederland aan de Heren XVII, betreffende de toestand in Indië, fragment
1716
1 stuk
53
Journaal van Hendrik Becker gehouden als admiraal van de retourvloot op het schip Boekenrodevan Galenaar Texel
1716 december 12 - 1717 juli 29
1 band