Archief van Hendrik Becker

C    Diverse stukken betreffende bijzondere onderwerpen

5    Varia
54
Secrete brief van gouverneur - generaal en raden te Batavia aan de gouverneur van Ceylon, Laurens Pijl, afschrift
1689 juni 22
1 stuk
55
Reglement van gouverneur - generaal en raden te Batavia betreffende het bevorderen van dienaren op de buitencomptoiren, afschrift
1699 december 7
1 deel
56
Rapport van Joannes van Steenland, voorheen extra - ordinaris raad van Indië aan de Heren XVII over zijn verrichtingen als bevelhebber van de retourvloot
[1712 - 1713]
1 katern
57
Sententie van de Raad van Justitie te Malabartegen Jan Hoeckvan Straalsont, afschrift
1716 juni 4
1 stuk
58
Sententie van de Raad van Justitie te Cochintegen de inheemse koopman Jannoe Parboe, afschrift
1715 december 3
1 stuk
59
Vergelijking van lasten en winsten op Ceylon
1716 augustus 31 - 1717 augustus 31
2 stukken
60
"Dagregister der Indische Nouvelles"; aantekeningen van gebeurtenissen in Azië
1718 februari / 1719 oktober
1 band
61
Brieven ingekomen bij Hendrik Collaert van Lijndenen Hendrik Meyns, betreffende de nalatenschappen van Susanna Robertina en mevrouw De Famars(de weduwe van H. Becker, die later hertrouwde met mr. Nicolaas Philippe de Famars), met afschrift
1721 november 14;
4 stukken
1725 november 22;
4 stukken
1728 november 25
4 stukken