Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Govert Cnoll
Govert Pietersz. Cnoll werd geboren te Delft als zoon van Pieter Govertsz. Cnoll en Anna van Mierops. Zijn exacte geboortedatum is niet bekend. Hij werd op 16 mei 1644 gedoopt in de Oude Kerk te Delft. [1]Op 20 juli 1680 trouwt hij met Elisabeth Catherina Ketel [2](in de collectie zijn enige brieven aanwezig van Cnolls zwager, majoor Barend Ketel).
Cnolls loopbaan in Indië begon in 1686. Hij ging erheen als sergeant per schip Boswijk onder commando van Jeroen Rijkwaart voor de Kamer Zeeland van de VOC op 4 februari van dat jaar kwam Cnoll te Batavia aan. Hij werd aangesteld tot sergeant te Jambi, waar de VOC de vorst van Jambi een aanval hielp afslaan van de radja van Johor en de sultan van Palembang. In januari 1694 werd hij in diezelfde plaats bevorderd tot vaandrig. Met deze rang ging hij in 1697 mee naar Perzië met de schepen Oostsouburg en Vosmaer om de Perzen te helpen Maskat te veroveren op de Arabieren en in maart 1699 ging hij als luitenant mee in een expeditie naar Sukadana (Borneo)
In november 1701 begonnen Cnolls werkzaamheden op de Noord-Oostkust van Java. hij werd toen aangesteld tot kapitein-luitenant van het garnizoen te Semarang.
Met het optreden van Joan van Hoorn als gouverneur-generaal van Indië, bij wie hij zeer in de gunst stond, begon zijn snelle promotie. Eind november van het jaar 1705 werd hij aangesteld tot commandeur van Java's Noord-Oostkust, in opvolging van Herman de Wilde en Michiel Ram. Van mei 1706 - november 1707 had hij met die rang de leiding van een grote Javaanse expeditie, in welke hoedanigheid hij veel tot de onderwerping van dit eiland heeft bijgedragen (meer hierover in de volgende paragraaf).
Eind december van dat jaar 1707 werd Cnoll commissaris over Java's Noord-Oostkust en Cirebon. Hij werd tevens aangewezen tot landdrost van de Bataviase omelanden, welke betrekking hij zou aanvaarden als zijn werkzaamheden elders op Java zouden zijn afgelopen, maar op 26 juli 1709 wordt hem toegestaan om te repatriën. Hij doet dit als schout-bij-nacht van de retourvloot waarmee Joan van Hoorn als admiraal thuisvoer, per schip Hoedenskerke voor Delft.
In 1710 sterft Govert Cnoll te Delft. Hij werd op 26 juli van dat jaar aldaar begraven. [3]