Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Geschiedenis en inventarisatie van de collectie
De door Govert Cnoll negelaten stukken zaten oorspronkelijk in een kist die uit Indi√ę was overgekomen en die tegelijk met de boedel van Isaac Cnoll, Goverts zoon, in het beheer kwam van de weeskamer te Delft. De kist is indertijd samen met het weeskamerarchief ontvangen door de gemeente-archivaris van Delft. De inhoud van de kist bleek niet te behoren tot het weeskamerarchief en evenmin tot het archief van de Kamer Delft van de VOC. De algemeen rijksarchivaris achtte plaatsing in het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief) gewenst en hij nam contact op met de gemmente-archivaris van Delft. Deze bleek bereid de collectie af te staan en zo werd zij in het jaar 1901 overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief . [1]