Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van het archief

Bijlagen

Literatuur
Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel VII, Haarlem 1862 . Coolhaas, W.Ph. (ed), Generale missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan Heren XVII der VOC, deel V en VI, R.G.P. deel 150 en 159, Den Haag 1975 en 1976 . Gaastra F.S., " De VOC in Azië 1680 - 1795" in: A.G.N., deel IX, Haarlem 1980 Godee Molsbergen, E.C., Geschiedenis van Nederlandsch-Indië, deel I, Amsterdam 1939 . "Govert Cnoll" in: Encylopaedie van Nederlands-Indië, deel I, Den Haag/ Leiden 1972 . Haan, F. de, Priangan, deel I, Batavia 1910 "Java" in: Encyclopaedie van Nederlands-Indië, deel II, Den Haag/ Leiden 1918 . Jonge, J.K.J., De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, deel VIII, Den Haag/ Amsterdam 1875 . Kampen, N.G. van, Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, deel II, Haarlem 1831 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, (V.R.O.A.), 1901 .