Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

1   Stukken daterend van voor Cnoll's aanwezigheid op Java's Noord-Oostkust
5
Instructie voor I. Saint Martin in zijn functie als 1e kapitein van de land-en zeemacht van Java's Noord-Oostkust, opgemaakt door directeur-generaal C. Speelman. Afschriften
1678 maart 23
2 stukken
6
Instructie voor commissaris F. Tack als speciaal afgezant naar susuhuan Amanku Rat, opgemaakt door gouverneur-generaal J. Camphuijs. Afschriften
1685 oktober 31
2 stukken
7
Dagboek van kapitein J.M. van Happel van een reis langs Java's Noord-Oostkust
1689 maart 3 - mei 21
1 band
8
Extract-resolutie alsmede een extract-brief aan opperkoopman P. Goodschalk en raad te Japara van gouverneur-generaal W. van Outhoorn en raden aangaande een verbod voor Javanen om geld te lenen met hun eigen persoon als onderpand
1696 augustus 24, 1698 juni 12
1 stuk
9
Stukken betreffende de expeditie van de sultan van Bantam naar Sukadana, waarin kapitein R Goens hem assistentie verleent
1699 mei
3 stukken
10
Rapport van G. Cnoll en vaandrig J. van Bussche aan gouverneur-generaal W. van Outhoorn betreffende een onderhoud met tumengung Porbinata en soldaat J. Dablaer
1700 juni 15
1 stuk
11
Inventaris van de nagelaten goederen van de Chinees Gouw Anko, opgemaakt in opdacht van koopman G. van der Plas. Afschrift
1700 december 8
1 stuk