Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

2   Stukken uit de periode waarin de functie van kapitein-luitenant van het garnizoen te Semarang bekleedde

a     ingekomen brieven
12
Brieven van:
a
vaandrig A. van den Broeke , met bijlagen, afschrift.
1701 november 2
 
b
A. Verbeek, .
1703 juni 23
 
c
ingebei Wirasraja, uit het Javaans vertaald.
1704 september 13