Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

2   Stukken uit de periode waarin de functie van kapitein-luitenant van het garnizoen te Semarang bekleedde

c     brieven, ingekomen bij en uitgaande van anderen, verzameld door Cnoll
15
Brieven van: