Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

3   Stukken uit de periode waarin Cnoll de functie van commandeur van Java's Noord-Oostkust bekleedde

a     ingekomen brieven
45-46
Brieven van diverse correspondenten. Expedities en afschriften
1705 december 6 - 1706 november 4
2 banden
45
1705 december 6 - 1706 juli 13
 
46
1706 februari 15 - november 4
 
Enkele brieven zijn gericht aan anderen; correspondentielijsten bijgevoegd
47
Brieven van: