Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

3   Stukken uit de periode waarin Cnoll de functie van commandeur van Java's Noord-Oostkust bekleedde

c    brieven, ingekomen bij en uitgaande van anderen, verzameld door Cnoll
51
Brieven aan: