Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

3   Stukken uit de periode waarin Cnoll de functie van commandeur van Java's Noord-Oostkust bekleedde

d     Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
52
Rapport in de vorm van een dagboek van kapitein H. van der Horst aan gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden betreffende zijn reis van Semarang naar Madura
1705 oktober 25 - 1706 februari 9
1 stuk
53
Rapport in de vorm van een dagboek van kapitein H. ven der Horst aan raad-ordinaris H. de Wilde en G. Cnoll beyrreffende zijn reis van Kartasura naar Surabaya, afschrift
1707 juli 22 - september 1
1 stuk
54
Stukken betreffende de slechte verstandhouding tussen de landmeter F. van der Vecht en vaandrig A. van den Broeke
1705 december 25 - 1706 mei 4
1 omslag
55
Rapport aan gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden met gegevens over officieren op Java's Noord-Oostkust
1706 februari
1 stuk
56
Stukken betreffende het planten van indigo in de landstreek van Kudu
1706 maart 11 - 1707 maart 22
1 omslag
57
Notulen van een vergadering van de gezaghebber van de voor de kust kruisende schepen J. Faber en raden. Afschrift
1706 maart 15
1 stuk
58
Stukken betreffende de strijd tegen de rebel Surapati
1706 maart 16 - 1707 oktober 3
1 omslag
59
Notulen van een buitenhewone vergadering van G. Cnoll en enige ondergeschikten
1706 april 10
1 stuk
60
Verklaring van kapitein W. Sergeant waarbij hij behoudens goedkeuring van gouverneur-generaal en raden of van G. Cnoll instemt met het voorstel van panembahan Tsjakraningrat om de Chinese sabandaar Onghocseen de Javaanse eretitel van Kondurowang Wierasadana te verlenen. Afschrift 29 april 1706
1706 april 27
1 stuk
61
Briefwisseling tussen G. Cnoll en gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden aangaande de stand van zaken op Java's Noord-Oostkust. Met bijlagen. Expedities en afschriften
1706 mei 16 - juli 9
1 band
62
Aantekeningen van raad-ordinaris H. de Wilde naar aanleiding van een brief van G. Cnoll d.d. 28 april 1706. Afschrift
1706 mei 23
1 stuk
63
Stukken betreffende conferenties van G. Cnoll met susuhunan Pakubuana over de belangen van Java
1706 juni 25 - juli 7, 1707 februari 23 - maart 24, oktober 30
3 stukken
64
Stukken betreffende een mars van kapitein J.C. Roode naar Tandurang en Kediri
1706 juli 22, oktober 3
3 stukken
65
Rapporten van kapitein C. Hertogh aan G. Cnoll met gegevens over de militairen die aan een expeditie in de Oosthoek van Java deelnemen
1706 augustus 13 - september 7
1 omslag
66
Akte waarbij G. Cnoll verklaart uit handen van depati Surabaya een hoeveelheid rijst te hebben ontvangen ten behoeve van zijn troepen. Afschrift
1706 september 5
1 stuk
67
Stukken betreffende een incident op de rijstvelden van Bangil tijdens een expeditie van kapitein W.H. de Bevere op 28 september 1706
1706 oktober 1 - 1707 juni 28
1 omslag
68
Beëdigd rapport van administrateur F. van der Ebb en vaandrig P. Hofman betreffende een geschil tussen G. Cnoll en kapitein J.C. Roode over de inname van Kendiri. Afschrift 22 februari 1707
1706 december 8
1 stuk
69
Stukken betreffende de machtsovername te Damak door tumengung Patmanagara van tumengung Suranata
1706 december 19 - 1707 januari 16
1 omslag
70
Notulen van buitengewone vergaderingen van gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden. Afschriften
1706 december 29 - 1707 mei 1
3 stukken
71
Stukken betreffende de strijd tegen de rebel Prewata Sari
1707 januari 9 - februari 13
1 omslag
72
Verbaal houdende besluiten van gouverneur-generaal en raden met betrekking tot Cirebon over de jaren 1699 - 1706. Afschriften
1707 januari 24
1 stuk
73
Brieven aan G. Cnoll van kapitein W. Sergeant aangaande de stand van zaken te Pasuruan. Met bijlagen
1707 januari 30 - mei 10
1 band
74
Aantekening van NN. betreffende gemaakte fouragetochten
1707 mei 20 - oktober 24?
1 stuk
75
Stukken betreffende een aanklacht van susuhunan Pakubuana tegen kapitein J.C. Roode
1707 juni 1-28
2 stukken
76
Instructie voor kapitein H. van der Horst bij zijn aanstelling op Java's Noord-Oostkust, opgemaakt door raad-ordinaris H. de Wilde en G. Cnoll. Afschrift
1707 juli 17
1 stuk
77
Instructie voor kapitein G.F. van Beijlwits voor zijn mars over Tandurang naar Madiun, opgemaakt door raad-ordinaris H. de Wilde. Afschrift 3 december 1707
1707 juli 19
1 stuk
78
Resoluties van de krijgsraad. Afschriften
1707 augustus 5 - oktober 21
3 stukken
79
Instructie voor de kapiteins G.F. van Beijlwits, H. Blankert en W. Sergeant ter vestiging van twee nieuwe posten op Java's Noord-Oostkust, opgemaakt door raad-ordinaris H. de Wilde. Afschrift 3 december 1707
1707 oktober 14
1 stuk
80
Memorie van G. Cnoll en kapitein H. van der Horst voor gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden betreffende de bezetting van posten langs Java's Noord-Oostkust. Afschrift
1707 december 2
1 stuk
81
Lijsten van Europees en inlands personeel over geheel Java's Noord-Oostkust. Expedities en afschriften
1706 februari 1 - 1707 november 21
1 omslag
82
Lijsten van Europees en inlands personeel, opgemaakt te Japara
1706 juni 1 - mei 1, 1707 maart 31, april 1
1 omslag
83
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften op schepen in de Straat van Madura
1706 maart 16, april 10
3 stukken
84
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften, opgemaakt te Semarang
1705 november 1 - 1707 december 1
1 omslag
85
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften, opgemaakt te Surabaya
1706 augustus 22, 26, 1707 augustus 30, oktober 22
1 omslag
86
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften, opgemaakt te: