Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

4   Stukken uit de periode waarin Cnoll de functie van commissaris over Cirebon en Java's Noord-Oostkust bekleedde

c     brieven, ingekomen bij en uitgaande van anderen, verzameld door Cnoll
94
Brieven van: