Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Vóór zijn vertrek naar Indië (14 oktober 1787)
1
Notariële akte van volmacht door Jacob van Kal voor zijn echtgenote Jacoba de Witt,
1781
1 stuk
2
Missive van de Stadhouderlijke Secretarie waarin Jacob van Kal wordt meegedeeld, dat zijn aanstellingsbrief als onderkoopman bij de Kamer Zeeland van de VOC is verzonden,
1786
1 stuk
3
Testament van het echtpaar Jacob van Kal en Jacoba de Witt, waarbij zij executeurs aanstellen voor het geval dat een van ehn of zij beiden tijdens hun reis naar Indië zouden overlijden. Authentieke afschriften.
1787
2 stukken