Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Na zijn aankomst in Indië (eind 1787) tot zijn gevangenneming (27 februari 1793)

B   Stukken van persoonlijke aard

1   in Batavia en in Malakka
16
Kwitantie van de weeskamer van Batavia voor Jacob van Kal wegens betaling van de legitieme portie van wijlen zijn echtgenote Jacoba de Witt ten behoeve van haar kinderen Jacob en Adriana Catharina van Kal,
1788
1 stuk
17
Stukken betreffende het huwelijk van Jacob van Kal en Jacomina Maria Koek,
1789
1 omslag
18
Kwitantie van de weeskamer van Batavia voor Jacob van Kal wegens een geldschenking ten behoeve van de kinderen van Jacomina Maria Koek en wijlen haar eerste echtgenoot,
1790
1 stuk
19
Nota van juridisch advies inzake een erfeniskwestie,
1791
1 stuk
Betreft waarschijnlijk de nalatenschap van Joost Koek, de schoonvader van Van Kal. Verg. inv. nr. 6, fo, 48 e.v.
20
Rekening-courant van Jacob van Kal met N. Maas en P. van de Weerth over de periode 1788-1791, met authentiek afschrift van de kwitantie wegens betaling door C.L. Arnold van het negatieve saldo,
1791
1 omslag
21
Kwitanties op obligaties door Jacob van Kal, al dan niet met zijn vrouw Jacoba de Witt, voor en tijdens zijn reis naar Indië aangegaan , alsmede bijbehorende losse kwitantie,
1788 en 1791
1 omslag
22
Overige kwitanties,
1789-1791
1 omslag
23
Stukken betreffende de rechtszaak van Mirsa Mahomet Chia voor de Raad van Justitie van Malakka over een erfenis,
1790-1791
1 omslag
In deze zaak werd Chia door Van Kal vertegenwoordigd.