Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Na zijn aankomst in Indië (eind 1787) tot zijn gevangenneming (27 februari 1793)

C   Stukken betreffende zijn functies

1   in Malakka, als secretaris van politie, ontvanger der domein en vendumeester
27
Akte van aanstelling voor Jacob van Kal als secretaris van politie en ontvanger der domein,
1789
1 stuk
28-29
Compagnies-kasboeken van Malakka,
1783
2 delen
28
Tot augustus 2
 
29
Na augustus 2
 
30
Lijst van opbrengsten van venduties gehouden in 1790 en 1791 in Malakka,
1791
1 stuk
31
Authentieke uittreksels uit het venduboek van Batavia,
1790 en 1791
2 stukken