Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Na zijn aankomst in Indië (eind 1787) tot zijn gevangenneming (27 februari 1793)

C   Stukken betreffende zijn functies

2   op Riouw, als rapporteur van de gouverneur en als resident ad interim

b   stukken betreffende op Riouw van kracht zijnde wetten en regelingen
35
Compendium van het Ientiefse, Mohammedaanse en Chinese personenrecht, afschrift,
c. 1760
1 band
36
Compendium van het Mohammedaanse personenrecht, afschrift,
c. 1760
1 deel
37
Authentiek uittreksel van de verorderingen van de Gouverneur-Generaal en de Raad van Indië op de vrije vaart om de oost en de noord, gedrukt,
1778
1 katern
In het Nederlands en het Maleis.
38
Authentiek uittreksel van de verorderingen van de Gouverneur-Generaal en de Raad van Indië op de vrije vaart om de west, authentiek afschrift,
1781
1 stuk
39
Verdrag tussen de gouverneur en Malakka en de sultan van Johor betreffende de wetten en gerechtigheden op Riouw, met als bijlagen diverse reglementen en formulieren, authentieke afschriften,
1787 en 1788
1 band
In het Nederlands, het Maleis en het Chinees.
40
Beschikking van de gouverneur van Malakka op een rekest van de sultan van Johor betreffende de wetten en gerechtigheden op Riouw, authentiek afschrift,
1787
1 stuk
In het Nederlands en het Maleis.
41
Concept-voorwaarden t.a.v. het ankergeld op Riouw,
1788
1 stuk
In het Chinees, Nederlandse tekst in inv. nr. 39.