Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Na zijn aankomst in Indië (eind 1787) tot zijn gevangenneming (27 februari 1793)

C   Stukken betreffende zijn functies

2   op Riouw, als rapporteur van de gouverneur en als resident ad interim

c   stukken betreffende het binnenlands bestuur
42
Missive van A. Couperus aa J. van Kal en G. Pungel,
1791
1 stuk
Geleidebrief bij een afschrift van een plakkaat en een vertaling daarvan in het Chinees, welke stukken ontbreken. Met kanttekening van Van Kal t.b.v. Pungel.
43
Rapport van P.J. Daniël, J. de Gruijter en A.J. Schaddé aan resident G.Pungel over de door hen uitgevoerde opdracht, gegeven door Pungel in zijn brief van 7 november 1791, om de oud-kapitein Tan Woako bevel te geven te verhuizen, alsmede de desbetreffende brief van Pungel,
1791
2 geliasseerde stukken
44
Stukken betreffende een onderzoek naar vechtpartijen tussen dronken Riouwse militairen,
1791
1 omslag
45
Ingekomen brief van onderkapitein Chen Chao Lièh over bestuursaangelegenheden,
z.d.
1 stuk
In het Chinees.
46
Ingekomen rekesten van Riouwse Chinezen n.a.v. onlusten, moorden en andere misstanden,
z.d.
3 stukken
In het Chinees.
47
Stukken betreffende klachten van de Gouverneur en de Raad van Malakka over het door Van Kal gevoerde beleid,
1792
1 band
48
Publikatie van de Gouverneur en de Raad van Malakka voor de Chinezen op Riouw n.a.v. de onlusten aldaar; publikatie van het hoofd van de Kantonse Chinezen op Riouw, Boeping, n.a.v. de publikatie van het gouvernement, met vertaling door Van Kal; brief van Van Kal aan Boeping n.a.v. diens publikatie,
1792
1 omslag
Vertaling van het eerste stuk in NA Archief VOC, inv.nr. 3961, "Copia aangekomen en afgegaande brieven van en naar Riouw".
49
Rapport van P.J. Daniël op vragen van A. Couperus betreffende activiteiten van bevelvoerende officieren, van Pie Cinko en van Van Kal vóór, tijdens en na de onlusten, afschrift,
1792
1 stuk
50
Stukken betreffende kapitein Hoea, ongedateerde afschriften,
1788-1790
1 band
Verzameld door Van Kal "Om te doen zien wie die kapitein was en hoe hij bij de Hooge Regering van Nederlands Indië is beschouwd geworden" en tevens "waarom Oei Cinko in de haat van dat hoofd was".
51
Stukken betreffende de resident van Riouw, G. Pungel, in zijn relatie tot kapitein Bing, ongedateerde afschriften,
1789
1 band
Met aantekeningen van Van Kal van latere datum.