Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Na zijn aankomst in Indië (eind 1787) tot zijn gevangenneming (27 februari 1793)

C   Stukken betreffende zijn functies

2   op Riouw, als rapporteur van de gouverneur en als resident ad interim

d   de stukken van financiële aard
52
Kwitantie afgegeven door Van Kal (bij de overdracht aan hem van de Compagnieskas van Riouw), gelijktijdig afschrift,
1791
1 stuk
Verg. inv. nr. 53, eerste boeking.
53
Privé-kasboek van de Compagnieskas,
1791
1 deel
"Op Riouw worden geen boeken gehouden als tot eigen zekerheid. Alleen specificatiën en cassarekeningen voor het comptoir van Malakka". (Van Kal in zijn verweerschriften aan de Gouverneur van Malakka, NA Archief Nederburgh, inv. nr. 417).
54
"Cassarekenig" en "specificatiën". Staten van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door Van Kal voor de Compagnie,
1792
3 stukken
Zie het N.B. bij inv. nr. 53.
55
Stukken betreffende huren en pachten,
z.d., 1791 en 1793
1 omslag
Drie stukken in het Chinees.
56
Onderhandse akte van transport door Van kal aan A. Couperus van alle gelden en goederen van de Compagnie die hij als resident ad interim in beheer heeft gehad,
1792
1 stuk