Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III   Na zijn gevangenneming (27 februari 1793) tot zijn aankomst in Nederland (24 december 1796)

A   Stukken van algemene aard
67-72
Ingekomen brieven met bijlagen,
1793-1796
15 stukken
67
Van C.L. Arnold,
1793 augustus 26 (met als bijlagen een rekeningcourant met twee gelijktijdige authentieke afschriften, 1793 augustus 28) en 1794 september 20
5 stukken
68
Van kapitein Camints en mr. Boyen,
1793 juni 24
1 stuk
69
Van M. Kilian en P.J. Daniël, met bijlage en rekening courant,
1796 januari 20
2 stukken
70
Van A. van Lugtenburg,
1796 april 25
1 stuk
71
Van P.G. van Overstraten,
1793 september 28, 1794 mei 27 en september 21, 1795 oktober 2 en 1796 maart 19
6 stukken
72
Van Tan Gwatko op Riouw,
c. 1795
1 stuk
In het Chinees.
73
Concepten van uitgaande brieven aan de Commissarissen-Generaal,
1794 september 14, 1795 februari 21 en 28
3 stukken
Zie NA Archief Nederburgh, inv. nr. 417.
74
Ontvangsbewijzen wegens de verzending van brieven aan W.A. Alting, C.L. Arnold, S.C. Nederburgh en P.G. van Overstraten,
1793 en 1794
2 stukken
75
Aanbevelingsbrief voor Van Kal van Thomas Hardy aan drie inwoners van Londen, Kingston,
1796 december 24
3 stukken