Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III   Na zijn gevangenneming (27 februari 1793) tot zijn aankomst in Nederland (24 december 1796)

B   Stukken betreffende familiezaken
76
Wisselprotesten uit de boedel van Jacob van Kal sr., 1785, met recu van de erven Van Kal, afschrift,
1793
1 omslag
Jacob sr. overleed op 13 augustus 1790. Niet alle in het recu vermelde stukken zijn aanwezig.
77
Beschikking van de Weeskamer van Batavia betreffende de nalatenschap van Jacomina Maria Koek en de voogdij over haar nagelaten zoontje, ongedateerd afschrift,
1795 november 4
1 stuk
78
Notariële akte waarbij Van Kal A. van Lugtenburg aanstelt tot voogd over zijn minderjarige stiefzoon,
1796 mei 3
1 stuk