Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III   Na zijn gevangenneming (27 februari 1793) tot zijn aankomst in Nederland (24 december 1796)

D   Stukken betreffende zijn particuliere financiën
Zie ook inv. nr. 67 en 69.
81
Lijst van in 1793 en 1794 door Jacob van Kal en Jacomina Maria Koek verpande goederen,
1794
1 stuk
82
Kwitanties,
1794 en 1796
2 stukken
83
Rekeningen-courant met C.L. Arnold, met bijlagen, en met J. de Freijn,
1796
1 omslag