Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   In Nederland (vanaf 24 december 1796)

B   Stukken betreffende zijn behandeling in Indië en de hem aldaar toegebrachte schade
99
Rekest aan de Nationale Vergadering om eerherstel en schadevergoeding, twee afschriften, waarvan één onvoltooid,
1797
2 stukken
Gelijktijdig ingediend met zijn rekest aan het Oost-Indisch Commité (23 november 1797). Zie inv. nr. 100.
100
Rekest aan het Commité tot de Zaaken van den Oost-Indischen Handel en Bezittingen om eerherstel en schadevergoeding, gelijktijdig authentiek afschrift,
1797
1 stuk
Slot ontbreekt. Inv. nr. 101 (Apologie) is een bijlage bij dit rekest. Voor de datering zie NA Archief O.I. Commité, inv. nr. 47.
101
"Apologie". Verweerschrift n.a.v. zijn behandeling in Indië en de tegen hem ingebrachte beschuldigingen. Minuut.
1797
1 deel
Bijlage bij inv. nr. 100.
102
Verweerschrift tegen de beschuldigingen op 30 november 1792 in de missive van de regering van Malakka aan de Hoge Regering in Batavia tegen hem ingebracht, concept en onvoltooid afschrift, met als bijlage een afschrift van die missive,
z.d.
1 omslag
103
Rekest aan koning Lodewijk Napoleon, om een voor hem ongunstige verandering in de redactie van het besluit om hem een toelage te verlenen ongedaan te maken. Minuut,
1806
1 stuk
104
Klad-aantekeningen voor een rekest aan koning Lodewijk Napoleon,
z.d.
1 stuk
105
Rekest aan koning Lodewijk Napoleon om hem zijn toelage, die hij al vijf maanden niet meer heeft ontvangen, te doen uitbetalen,
1807
1 stuk
106
Rekest aan de Zeeprefect, mr. van der Heim, fragment van een concept,
1811
1 stuk
107
rekest aan keizer Napoleon om hem zijn toelage, die hij al negen maanden niet meer heeft ontvangen, te doen uitbetalen, concept,
1811 maart
1 stuk
108
Klad-aantekeningen voor een rekest aan keizer Napoleon,
z.d.
1 stuk
---
Processtukken betreffende zijn zaak tegen de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen voor het Nationaal gerechtshof. Met retroacta en tafel,
1791-1793 en 1795-1802
4 pakken
Bevinden zich in NA Archief Goldberg, inv. nr. 63 III-VI. Zie inleiding p. 67.