Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   In Nederland (vanaf 24 december 1796)

C   Memories betreffende Indië
109
Memorie over de oorzaken van het verval der VOC, twee afschriften,
1800
1 omslag
110
Memorie over "Onze belangrijke betrekkingen in Azia en de middelen die tot herstel van derzelver aanwas, bloei en welvaaren kunnen in werking gebragt worden", aangeboden aan de president van de Staatsraad De Bevere, fragmenten van een concept en van twee afschriften,
1801
3 stukken
Twee volledige exemplaren in NA Archief Az. Raad, inv. nr. 394 (40/ 787c)
111
memorie over de 'oorspronk, bloei en opkomst van Palo Pinang, maar die door goede en wijze inzichtiginge weer geheel moet ten gronde gaan',
1802
1 stuk
Palo Pimang was als Engels gebied een grote concurrent van Riouw en Malakka. De memorie werd bij een brief van 30 maart 1802 aangeboden aan A.G. Besier ( Archief Besier, inv. nr. 205).
112
Memorie over 'de oorspronk van Batavia, zijne vernielende Lugtgesteldheid, met en nevens de mogelijke middelen om dezelve te verbeeteren',
c. 1802
 
Een exemplaar van deze memorie bevindt zich in NA Archief Besier, inv. nr. 218.
113
Memorie gericht aan A.G. Besier, lid van het Staatbewind, over de justitie in de buitenkantoren van de VOC in het algemeen en in Malakka in het bijzonder, afschrift,
1802
1 stuk
Fragment. Een volledig exemplaar in NA Archief besier, inv. nr. 205.
114
Memorie over de oorzaken van het verval van de VOC, concept,
z.d.
1 omslag
In het Frans. Slot ontbreekt. Met kanttekeningen van Van Kal. Overigens niet in zijn handschrift.
115
Aantekeningen over Oostindische zaken, in antwoord op vragen van een onbekende briefschrijver,
z.d.
1 stuk
Fragment.