Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   In Nederland (vanaf 24 december 1796)

D   Stukken gebruikt voor het opstellen van zijn memories en open brieven over Indië en het bestuur door de VOC
116
Rekest van 27 suikermolenaars en arakbranders aan de Gouverneur-Generaal en de Raad van Indië om maatregelen ter verbetering van hun economische positie, met appointement van de Gouverneur-Generaal en de Raad van Indië, ongedateerde afschriften,
1793
 
Genoemd in inv. nr. 110.
117
Brief van mr. S.C. Nederburgh aan zijn vrouw Betsy,
1796 juni 5
1 stuk
Naar de passage "On scait ou on doit scavoir qu j'été attaché, de coeur et d'ame, àla constitution de 1787" verwijst Van Kal herhaaldelijk in zijn (gedrukte) open brieven aan Nederburgh (1-8 in bibl. NA 56D28 en 9 in NA Archief Goldberg, inv. nr. 63 II.
118
Stukken betreffende de slechte verdediging van de Nederlandse bezittingen in Indië en hun overgave aan de Engelsen zonder slag of stoot, authentiek afschrift en gewone afschriften,
1795-1802
1 omslag
Over deze kwestie schrijft Van Kal in zijn 9e open brief aan Nederburgh, p. 164 e.v. (NA Archief, inv. nr. 63 II)
119
Akte van instructie van Commissaris-Generaal Nederburgh i.v.m. zijn reis naar het hof van de sultan, voor de tweede resident in Djokjakarta, 1798, met kanttekeningen van 'een nooit van zijn principes afgeweken Afrikaan', 1802, ongedateerd afschrift door D. Leij met een verzoek aan Van Kal om te informeren naar de drukkosten,
z.d.
1 katern
Over deze kwestie schrijft Van Kal in zijn 9e brief aan Nederburgh, p. 168 e.v. (NA Archief Goldberg, inv. nr. 63 II).
120
Pamflet van A. Teisseire, J. Dat en J. Sôhr aan alle medeburgers van Nederland over een contrabandzaak in Indië in 1794 ten voordele van de Engelsen en met medeweten van Commissaris-Generaal Nederburgh, 1795, ongedateerd afschrift (door D. Leij), met aantekeningen van Van Kal over jurisprudentie in dit soort zaken,
z.d.
1 katern
Verg. het handschrift van Leij in inv. nr. 119.