Inventaris van het archief van Jacob van Kal 1760-1811
Jacob van Kal

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   In Nederland (vanaf 24 december 1796)

E   Overige stukken
121
Tekst van het grafschrift vab mr. P.G. van Overstraten, 'in leven Gouverneur-Generaal van Bataafs Indië',
c. 1801
1 stuk
Van Overstraten overleed op 22 augustus 1801.
122
Beschikking van de Gouverneur-Generaal en de Raad van Indië waarbij J. de Freijn, als kapitein op 't Haasje' na een geheime expeditie van Batavia naar de Kaap in Engelse gevangenschap geraakt, van plichtsverzuim wordt gezuiverd en hem zijn gage en een douceur worden toegekend,
1802
1 stuk
In 1799 diende Van Kal een rekest in bij het Uitvoerend bewind om het te bewegen pogingen in het werk te stellen om De Freijn vrij te krijgen (NA Archief Uitv. Bew. 20 februari 1799 nr. 22).
123
Kwitantie op rekening-courant, 1797, en andere kwitanties,
1798, 1802 en 1809-1811
1 omslag
124
Belastingaanslagen,
1808-1810
3 stukken
125
Formulier van een "déclaration de sortie",
z.d.
1 stuk