Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Met uitzondering van de stukken die betrekking hebben op Van Polanen's uitoefening van de functie van minister-resident bij de Verenigde Staten [2]werd de collectie in 1884 door baron W. van Goldstein, ex-minister van koloniën, aan het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief) ten geschenke gegeven. Hij had de stukken van een hem bekend familielid van Van Polanen gekregen. Hoe dit familielid in het bezit van de collectie is gekomen, en wie deze persoon is geweest, is vooralsnog onbekend. [3]De collectie werd bij aankomst in het Algemeen Rijksarchief oppervlakkig beschreven en geplaatst onder de Koloniale Aanwinsten (nr. 214) en later ondergebracht in de serie Aanwinsten van de Eerste Afdeling (nr. 1884 A VI). In 1980 werden de stukken uit de serie Aanwinsten gelicht en door mij geïnventariseerd in het kader van de opleiding tot middelbaar archiefambtenaar.
De Collectie Van Polanen bleef in deze vorm gehandhaafd van september 1981 tot september 1984. Eind 1984 werd aan de Collectie Van Polanen een aantal stukken toegevoegd die betrekking hadden op Van Polanen's werkzaamheden als minister-resident bij de Verenigde Staten. Deze stukken waren afkomstig uit de Legatiearchieven van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, 1795 - 1813 ( nrs. 493 en 494) van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. [4]Rond 1900 zijn deze stukken door de heer Telting aangetroffen in de Verspreide Collecties (Kamer 43, nr. 25) en hierna in de Legatie-archieven ondergebracht. Dit ondanks het feit dat deze stukken oorspronkelijk niet tot het Legatiearchief hebben behoord en dienen te worden beschouwd als een fragment van het persoonlijk archief van mr. R.G. van Polanen.