Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van het archief

Bijlagen

Literatuur
Berg, N.P. van den, Uit de dagen van de Compagnie, Haarlem 1904 . Campo-Hartman, W.F. del, Indische Navorscher, 4e jrg. en 5e jaargang, 1938 en 1939 . Colenbrander, H.T., Koloniale geschiedenis, deel II, Den Haag 1925 . Dam, P. van, Beschrijvinge van de Oost-Indische Compagnie. Uitgegeven door F.W. Stapel, R.P.G. deel 63 en 87, Den Haag 1927 en 1943 . Gaastra, F.S., A.G.N. deel IX, Haarlem 1980 . Haan, F. de, Priangan, deel I, Batavia 1910 . Haan, J.C. de, Nederlanders over de Zeeën, Utrecht 1955 . Hadders, P.A., Het leven van mr. R.G. van Polanen, doctoraal scriptie (op het Nationaal Archief is een xerox-kopie van deze handgeschreven, niet gepubliceerde, doctoraalscriptie aanwezig.) Leiden 1971 . Jonge, J.K.J. de, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, deel XII, uitgegeven en bewerkt door M.l. van Deventer, Den Haag 1884 . Merwe, J.P. van der, Die Kaap onder die Bataafsche Republiek, 1803-1806, Amsterdam 1926 . Roo, L.W.g. de, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, supplement op deel XIII, delen I en II, Den Haag 1911 . Schutte, G.J., De Nederlandse patriotten en de Koloniën; een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800, Utrecht 1974 . Veer, P. van 't, Daendels Maarschalk van Holland, Zeist/ Antwerpen 1963 . Warner, J., Indische Navorscher, 4e jrg., 1938 Winter, P. van, Het aandeel van den Amsterdamschen Handel aan de opbouw van het Amerikaanse Gemenbest, 2 delen, 1927 - 1933 . Wit, C.H.E. de, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland;kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode, 1780-1848, Heerlen 1965 .