Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

A   Minister-resident bij de Verenigde Staten van Amerika (1796-1802)

1   aanstelling en instructie
1
Extract-resolutie van de Staten-Genraal waarbij de minister-resident F. van Berckel van zijn post wordt ontheven en wordt vervangen door mr. R.G. van Polanen
1795 september 2, Den Haag
1 stuk
2
Extract-resolutie van de Staten-Genraal betreffende de vaststelling van het tractement van Van Polanen. Afschrift
1796 februari 12, Den Haag
1 stuk
3
Extract-resolutie uit het secreet register van resolutieën van de Commissie van Buitenlandse Zaken van de Nationale Vergadering houdende de secrete instructie voor de minister-resident Van Polanen
1796 mei 2, Den Haag
1 stuk
4
Akte van indenniteit op verzoek door Van Polanen afgegeven door de Nationale Vergadering in verband met zijn aanstelling tot minister-resident. Afschrift
1796 mei 3, Den Haag
1 stuk
5
Geloofsbrief afgegeven door de Nationale Vergadering ten behoeve van de minister-resident Van Polanen
1796 mei 3
1 stuk